Generátory zadání pro výukové příklady do předmětu BD05 a CD01

Pohyblivé zatížení na prostém nosníku
Zjistěte rezervu únosnosti daného prostého nosníku, jenž je pojížděn daným nákladním automobilem s přívěsem.

Lanovka
Nalezněte maximální průvěs a maximální normálovou sílu v laně používaném jako lanový skluz.

Spojitý nosník s náběhy
Vyřešte daný nosník s proměnným průřezem. Řešte silovou či deformační metodou analyticky nebo pomocí numerické integrace se zanedbáním vlivu posouvajících sil a sklonu střednice.

Singulární úloha
Vypočtěte závislost průhybu ostří na průměrné velikosti konečného prvku. Řešte pomocí stěnových konečných prvků s uvažováním rovinné deformace.

Stabilita rámu
Vypočtěte minimální velikost zatížení, při kterém daný rám ztratí stabilitu.