Generátory zadání pro zápočtové příklady do předmětu CD03

Vyrovnání průhybu
Nalezněte délku převislého konce takovou, aby byl průhyb volného konce konzoly stejný, jako extrém průhybu v prostém poli.

Optimální I–profil
Odvoďte výraz pro minimální teoretickou výšku symetrického I–profilu, který přenese daný ohybový moment.

Nelineární řešení pootočení tuhého ramene
Najděte všechny rovnovážné statické stavy zatíženého tuhého ramene otáčejícího se kolem kloubu.

Ritzova metoda
Nalezněte aproximaci průhybové funkce daného nosníku.