Podklady a řešení DD61

Petr Frantík
únor a březen 2016

Ohyb ocelového nosníku

Zjišťovali jsme tloušťku ocelového nosníku z jeho tuhosti při známé hustotě a modulu pružnosti. Dále jsme měřili průhyb od vlastní tíhy a první vlastní frekvenci. Výsledná výpočetní tabulka.


Ohyb nosníku z uhlíkového kompozitu

Zjišťovali jsme tuhost nosníku z uhlíkových vláken a odhad jeho modulu pružnosti. Dále jsme měřili průhyb od vlastní tíhy v oblasti velkých deformací pro odhad hustoty. Výsledná výpočetní tabulka. Použité analytické řešení pro velké deformace od vlastní tíhy. Foto průhybu.

Vzpěr nosníku z uhlíkového kompozitu

Nejprve jsme cejchovali pružinu pro použití k zjištění velikosti zatěžovací síly a poté jsme měřili jeden postkritický stav vzpěru prutu tvořeného dříve testovaným nosníkem z uhlíkových vláken. Výsledná výpočetní tabulka. Použité analytické řešení pro velké deformace.