Vybrané fraktály a jejich dimenze

Petr Frantík

Cantorovo mračno

zdrojový soubor

 

zdrojový soubor


Sierpínského trojúhelník

zdrojový soubor


Mengerova houba

zdrojový soubor

 

zdrojový soubor

 

zdrojový soubor


Kochova křivka

zdrojový soubor


Kříž

zdrojový soubor

 

zdrojový soubor


Modifikace C křivky

zdrojový soubor


Hvězda

zdrojový soubor

 

zdrojový soubor


Rotar

zdrojový soubor

 

zdrojový soubor