Postup určení AIS a příslušného kvartilu pro AEK

Petr Frantík1a

1Institute of Structural Mechanics, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Czech Republic

akitnarf@centrum.cz

 

Keywords: AEK -- autoevaluační kritéria, AIS -- article influence score, kvartil

 

Úvod

Pro sestavení autoevaluačních kriterií je nutno časopisecké publikace rozdělovat dle tzv. kvartilu příslušného časopisu v roce vydání publikace. Kvartil určuje významnost daného časopisu a řadí jej do skupin Q1 až Q4, kde např. skupina Q1 sdružuje 25% nejvýznamějších časopisů. Kvartily jsou určovány pomocí různých metrik, přičemž zde bude pojednáno o metrice AIS -- Article Influence Score, vyžadované naší školou.

 

Zdroj údajů

Pro určení hodnoty AIS a příslušného kvartilu použijeme Web of Science, konkrétně stránky Journal Citation Reports dostupné na adrese: https://jcr.clarivate.com/jcr/browse-journals. Aby stránka fungovala, je nutné být přihlášen pomocí školního účtu (lze vyhledat: 'journal citation reports institutional login').

Vyhledání časopisu a AIS

Po úspěšném načtení výše uvedené stránky vyhledáme daný časopis, nejlépe použitím vyhledávacího pole. Jakmile jej najdeme a zobrazíme 'Journal profile', zvolíme rok vydání článku ('JCR Year'). Po načtení stránky pro zvolený rok ve výpisu najdeme příslušnou hodnotu AIS (ve výpisu úplně dole).

Filtrace a srovnání

Po výběru roku publikace článku se nám vpravo nahoře zobrazí také všechny související kategorie. Klikneme na příslušnou kategorii. Kliknutím se vytvoří ve vyhledávání časopisů filtr, který nám umožní srovnat s naším časopisem jiný časopis. Zdá se, že srovnání dvou časopisů je jediný způsob, jak potřebné údaje získat. V seznamu vyberte svůj časopis a jeden libovolný jiný. V zápětí klikněte na tlačítko srovnání ('Compare'). Ve výsledném výpisu poté hledejte AIS kvartil pod hlavičkou 'Article influence score quartile by category' (ve výpisu úplně dole).

 

Acknowledgements

Děkuji kolegům prof. Ing. Janu Eliášovi, Ph.D., prof. Ing. Zbyňkovi Keršnerovi, CSc. a Mgr. Evě Vavrečkové za pomoc s nalezením tohoto postupu.