Kniha

PDF vydání verze 20140502.

 

Balistická křivka

Na videozáznamu je vidět simulace pohybu dvou hmotných bodů v gravitačním poli Země včetně vlivu odporu prostředí. Body jsou vystřeleny shodnou rychlostí. Vodorovná složka rychlosti činí 100 m/s, svislá 50 m/s. První bod má odpor prostředí prakticky nulový, druhý bod je brzděn silou kvadraticky závislou na jeho rychlosti. Největší dostřel činí přibližně jeden kilometr.

 

 

Kolaps příhradového mostu

Videozáznam znázorňuje ustálení modelu příhradového mostu po zatížení silou. Barvami jsou znázorněny aktuální vnitřní normálové síly v prutech. Modrou barvou je znázorněn tah, červenou barvou tlak. Po ustálení je z nosníku odebrán spodní prut a pozorujeme průběh kolapsu.

 

 

Pružinový model trámce

Následující videozáznam ukazuje simulaci deformace a šíření napětí v pružinovém modelu trámce zatíženém silou uprostřed rozpětí. Trámec je uložen jako prostý nosník. Barvy znázorňují síly v jednotlivých pružinách. Červeně je znázorněn tlak, modře tah.